6o Εργ@στήρι Μετάφρασης Online

 Αναγγελία


Θέμα: Μετάφραση σύγχρονης γερμανικής λογοτεχνίας
Είδος: Διήγημα
Διάρκεια: 9 εβδομάδες / 36 διδακτικές ώρες
Έναρξη: 17 Ιανουαρίου 2021
Λήξη: 14 Μαρτίου 2021
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών: 3 άτομα
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών: 8 άτομα
Έναρξη δηλώσεων ενδιαφέροντος: 6 Νοεμβρίου 2020
Λήξη δηλώσεων ενδιαφέροντος: 13 Δεκεμβρίου 2020
Συμμετοχή: Με καταβολή διδάκτρων σε 2 μηνιαίες δόσεις
Διδασκαλία: Αλέξανδρος Κυπριώτης


Περιεχόμενα Εργ@στηρίου:
 • Μελέτη της εργοβιογραφίας του/της συγγραφέα/-έως
 • Ανάγνωση / ανάλυση του κειμένου
 • Εξέταση / αξιολόγηση του κειμένου στο σύνολο του έργου του/της συγγραφέα/-­έως
 • Σχεδιασμός μεταφραστικής προσέγγισης
 • Προεργασία / προετοιμασία
 • Μετάφραση κειμένου
 • Διόρθωση / επιμέλεια μεταφρασμένου κειμένου
 • Συνήθη λάθη κατανόησης της γερμανικής γλώσσας
 • Συνήθη λάθη στη χρήση της ελληνικής γλώσσας
 • Υποσημειώσεις / σχολιασμός κειμένου
 • Παρουσίαση του/της συγγραφέα/-έως για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό


Κείμενα εργ@σίας:
Ο συνολικός όγκος του/των προς μετάφραση κειμένου/-ων ανά συμμετέχοντα/-ουσα δεν θα είναι μικρότερος των 15 σελίδων και δεν θα υπερβαίνει τις 40 σελίδες. Τον/τη συγγραφέα και τα προς μετάφραση κείμενά του/της επιλέγει αποκλειστικά ο διδάσκων. Κάθε συμμετέχων/-ουσα θα μεταφράσει τουλάχιστον ένα διήγημα που θα του/της ανατεθεί. 


Συνεδρίες:
Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα, αποκλειστικά διαδικτυακά, σε 4 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών με ένα διάλειμμα 20 λεπτών. Ως ημέρα συνεδριών προτείνεται η Κυριακή, από τις 17.00 έως τις 20.30. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 9 εβδομαδιαίες συνεδρίες.
Η παρουσία στις διαδικτυακές συνεδρίες και η εκπόνηση των εβδομαδιαίων εργ@σιών, οι οποίες θα αποστέλλονται στον διδάσκοντα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι υποχρεωτικές. 


Στόχοι του Εργ@στηρίου:
Κύριοι στόχοι του 6ου Εργ@στηρίου Μετάφρασης Online είναι τόσο η διδασκαλία και η μετάδοση εμπειρίας στον τομέα της μετάφρασης γερμανόφωνης λογοτεχνίας εκ μέρους του διδάσκοντος όσο και η πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή όσων διδάσκονται εκ μέρους των συμμετεχόντων/-ουσών στο πλαίσιο του 6ου Εργ@στηρίου Μετάφρασης Online. Ωστόσο, έναν άλλον απώτερο στόχο αποτελεί η σύνθεση συλλογής μεταφρασμένων διηγημάτων συγκεκριμένου/-ης συγγραφέα/-έως και η προσπάθεια έκδοσης της συγκεκριμένης συλλογής από έναν ελληνικό εκδοτικό οίκο επ’ αμοιβή των μεταφραστών ή/και μεταφραστριών. Την τελική μεταφραστική επιμέλεια της υπό έκδοση συλλογής θα αναλάβει ο διδάσκων. Ο συγκεκριμένος στόχος έκδοσης αποτελεί απώτερο και κοινό στόχο διδάσκοντος και συμμετεχόντων/-ουσών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μονομερή υπόσχεση εκ μέρους του διδάσκοντος. Τα πνευματικά δικαιώματα των μεταφράσεων θα ανήκουν αποκλειστικά στους μεταφραστές ή/και τις μεταφράστριες των διηγημάτων που θα απαρτίζουν τη συλλογή. Ανεξαρτήτως τούτου, σε οποιαδήποτε μελλοντική μεμονωμένη ή/και συνολική δημοσίευση των μεταφρασμένων κειμένων θα πρέπει να αναφέρεται ότι η μετάφρασή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του  6ου Εργ@στηρίου  Μετάφρασης Online.


Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • Οι συμμετέχοντες/-ουσες πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της γερμανικής γλώσσας.
 • Είναι απαραίτητη η αποστολή απλού βιογραφικού σημειώματος με την εκδήλωση ενδιαφέροντος.
 • Ο διδάσκων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μια δοκιμαστική μετάφραση κειμένου, η έκταση του οποίου δεν θα υπερβαίνει τη μία σελίδα, πριν από την αποδοχή της συμμετοχής του/της ενδιαφερομένου/-ης.
 • Θεωρείται αυτονόητη η εχεμύθεια των συμμετεχόντων/-ουσών όσον αφορά τον/τη συγγραφέα και τα επιλεγμένα προς μετάφραση κείμενά του/της καθ’ όλη τη διάρκεια του Εργ@στηρίου και για έναν μήνα μετά τη λήξη του.
 • Η συμμετοχή του/της ενδιαφερομένου/-ης, μετά την αποδοχή συμμετοχής από τον διδάσκοντα, εξασφαλίζεται μόνο με την εμπρόθεσμη καταβολή των διδάκτρων.


Βεβαίωση παρακολούθησης:
Θα δοθούν βεβαιώσεις για την παρακολούθηση του Εργ@στηρίου. Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης θα δοθεί σε όσους θα έχουν ολοκληρώσει επαρκώς τη μετάφραση των κειμένων και τις άλλες εργασίες που θα τους έχουν ανατεθεί. Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης με Εξαιρετική Απόδοση θα δοθεί σε όσους θα έχουν παρουσιάσει ένα εξαιρετικό επίπεδο εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 6ου Εργ@στηρίου  Μετάφρασης Online.


Βιογραφικό σημείωμα διδάσκοντος:
O Αλέξανδρος Κυπριώτης γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα και σπούδασε Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει μεταφράσει μεταξύ άλλων Τόμας Μανν, Μπότο Στράους, Μαρσέλ Ράιχ-Ρανίτσκι, Φραντς Κάφκα, Τζέννυ Έρπενμπεκ, Ερνστ Βάις, Τόμας Μπέρνχαρντ, Μοχαμμάντ Χεμματί, Χανς Έριχ Νόσσακ, Έντουαρντ φον Κάιζερλινγκ και Καταρίνα Μπέντιξεν. Τη διετία 2021-22 θα κυκλοφορήσουν από τις εκδόσεις Σκαρίφημα μεταφράσεις του των Αντρέ Καμίνσκι (Kiebitz), Γκερτ Γιόνκε (Geometrischer Heimatroman), Σαμά Μαανί (Teheran Wunderland), Φρίντο Λάμπε (Am Rande der Nacht) κ.ά. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας. Επί σειρά ετών δίδαξε μετάφραση γερμανόφωνης λογοτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης Λογοτεχνίας & Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΚΕΜΕΛ) και περιστασιακά στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Λογοτεχνικής Μετάφρασης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και στο Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ. Ως μεταφραστής γερμανόφωνης λογοτεχνίας έχει λάβει υποτροφίες από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, το Ίδρυμα Τεχνών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, το Ίδρυμα Ρόμπερτ Μπος, το Γερμανικό Ταμείο  Μεταφραστών, την Αυστριακή Εταιρεία για τη Λογοτεχνία και το Ίδρυμα Ελβετικού Πολιτισμού Pro Helvetia. Η μετάφρασή του του μυθιστορήματος του Ερνστ Βάις Ο αυτόπτης μάρτυρας (Εκδόσεις Σκαρίφημα 2017) τιμήθηκε με το ανώτερο μεταφραστικό έπαθλο του Υπουργείου Παιδείας, Τεχνών και Πολιτισμού της Αυστρίας. Με τον Ιρανό ποιητή και μεταφραστή Μοχαμμάντ Χεμματί ίδρυσε το 2018 το «Εργαστήρι μετάφρασης περσικής και ελληνικής ποίησης εν προόδω» και το 2019 το εν εξελίξει διεθνές πρότζεκτ «Abolish Borders With Words». Έχει γράψει θεατρικά έργα, διηγήματα, μικρά πεζά, παραμύθια και ποιήματα. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Το 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο, η συλλογή διηγημάτων Μ’ ένα καλά ακονισμένο μαχαίρι. Ιστορίες ανθρώπων από τις Εκδόσεις Ίνδικτος. Το 2019 ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη σε σκηνοθεσία Κλαίρης Χριστοπούλου η θεατρική παράσταση Γκλόρυ Νταίηζ, βασισμένη σε κείμενά του, και κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σκαρίφημα η πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο Μπορεί επίτηδες να μένω από τσιγάρα. Τον Νοέμβριο του 2020 τιμήθηκε με μεταφραστικό έπαθλο του Υπουργείου Παιδείας, Τεχνών και Πολιτισμού της Αυστρίας η μετάφρασή του του βιβλίου Τόμας Μπέρνχαρντ, Γεγονότα (Εκδόσεις Εξάντας, 2019).


Πληροφορίες – Δήλωση ενδιαφέροντος:
ergastirimetafrasisonline@gmail.com